Podatek holenderski

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, należy pobrać ankietę osobową.
Ankietę należy poprawnie wypełnić, podpisać i zeskanować. Następnie przesłać ją na nasz adres e-mail: info@bfapoland.eu lub załączyć ją poniżej.

Nieprawidłowe dane
Wpisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój nr SoFi (burgerservicenummer)
Nieprawidłowe dane
Proszę wpisać swoją datę urodzenia
Wpisz nazwę ulicy lub skrytkę pocztową
Wpisz kod pocztowy
Nieprawidłowe dane
Wpisz imię i nazwisko Partnera
Nieprawidłowe dane
Proszę wpisać datę urodzenia Partnera
Wpisz swój poprawny adres e-mail
Wpisz swój nr telefonu kontaktowego

Jaaropgaaven 1

Wybierz swój rok pracy
Wpisz nazwę swojego pracodawcy
Uzupełnij Fiscaal loon lub loon voor Loonbelasting
Uzupełnij Loonbelasting lub Ingehouden Loonbelasting
Uzupełnij Verrekende arbeidskorting

Jaaropgaaven 2

Wpisz nazwę swojego pracodawcy
Uzupełnij Fiscaal loon lub loon voor Loonbelasting
Uzupełnij Loonbelasting lub Ingehouden Loonbelasting
Uzupełnij Verrekende arbeidskorting

Jaaropgaaven 3

Wpisz nazwę swojego pracodawcy
Uzupełnij Fiscaal loon lub loon voor Loonbelasting
Uzupełnij Verrekende arbeidskorting
Uzupełnij Loonbelasting lub Ingehouden Loonbelasting

Dodatkowe informacje

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Proszę wpisać datę urodzin najmłodszego dziecka
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wpisz swoje uwagi