Zwrot podatku z Holandii

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, należy pobrać ankietę osobową.
Ankietę należy poprawnie wypełnić, podpisać i zeskanować. Następnie przesłać ją na nasz adres e-mail: info@bfapoland.eu lub załączyć ją poniżej.

Nieprawidłowe dane
Wpisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój nr SoFi (burgerservicenummer)
Nieprawidłowe dane
Proszę wpisać swoją datę urodzenia
Wpisz nazwę ulicy lub skrytkę pocztową
Wpisz kod pocztowy
Nieprawidłowe dane
Wpisz imię i nazwisko Partnera
Nieprawidłowe dane
Proszę wpisać datę urodzenia Partnera
Wpisz swój poprawny adres e-mail
Wpisz swój nr telefonu kontaktowego

Jaaropgaaven 1

Wybierz swój rok pracy
Wpisz nazwę swojego pracodawcy
Uzupełnij Fiscaal loon lub loon voor Loonbelasting
Uzupełnij Loonbelasting lub Ingehouden Loonbelasting
Uzupełnij Verrekende arbeidskorting

Jaaropgaaven 2

Wpisz nazwę swojego pracodawcy
Uzupełnij Fiscaal loon lub loon voor Loonbelasting
Uzupełnij Loonbelasting lub Ingehouden Loonbelasting
Uzupełnij Verrekende arbeidskorting

Jaaropgaaven 3

Wpisz nazwę swojego pracodawcy
Uzupełnij Fiscaal loon lub loon voor Loonbelasting
Uzupełnij Verrekende arbeidskorting
Uzupełnij Loonbelasting lub Ingehouden Loonbelasting

Dodatkowe informacje

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Proszę wpisać datę urodzin najmłodszego dziecka
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wpisz swoje uwagi

Zwrot podatku z Holandii – rozliczenie podatku z Holandii

Każdy, kto w danym roku podatkowym przepracował choć jeden dzień w Holandii, ma prawo rozliczyć się z holenderskim fiskusem. Uzyskany zwrot podatku z Holandii może wynosić nawet kilkaset euro, dlatego warto dowiedzieć się, komu i jakie ulgi przysługują oraz jakie dokumenty są potrzebne, by móc rozliczyć się z podatku z Holandii.

Rozliczenie podatku z Holandii – kiedy musimy rozliczyć się z holenderskim fiskusem?

Podejmując decyzję o tym, czy będziemy rozliczać się z podatku w Holandii, należy pamiętać, że większość osób, które w Holandii pracowała, ma taki obowiązek. Przepisy nakładają go bowiem w sytuacji, gdy przewidywany zwrot podatku wynosi 14 € lub gdy przewidywana dopłata wynosi 45 €. Kary za niedopełnienie obowiązku są dotkliwe, dlatego zawsze należy upewnić się, czy obowiązek rozliczenia się z podatku z holenderskim urzędem dotyczy również nas. Na rozliczenie się z podatku z Holandii mamy 5 lat, chyba że zostaniemy wezwani przez urząd do wcześniejszego złożenia deklaracji podatkowej. Warto jednak rozliczyć się jak najszybciej – im później składamy deklarację, tym bardziej może wydłużyć się okres rozpatrywania naszego wniosku o zwrot podatku z Holandii.

Zwrot podatku z Holandii – kwalifikowany podatnik zagraniczny

W 2015 roku zmieniono przepisy, według których osoby nie będące obywatelami Holandii podzieleni zostali na podatników zagranicznych oraz kwalifikowanych podatników zagranicznych (rezydentów podatkowych). Do pierwszej grupy kwalifikują się wszyscy, którzy w roku podatkowym przepracowali choćby jeden dzień w Holandii, natomiast kwalifikowanymi podatnikami zagranicznymi stajemy się wówczas, gdy nasze dochody uzyskane w Holandii stanowią co najmniej 90% wszystkich dochodów w danym roku. Kwalifikowani podatnicy zagraniczni mogą korzystać ze wszystkich ulg, z których korzystają obywatele Holandii, mogą także ubiegać się o takie same dodatki. Dzięki temu kwalifikowani podatnicy zagraniczni mogą liczyć na znaczący zwrot podatku z Holandii.

Rozliczenie podatku z Holandii – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby rozliczyć się z holenderskim fiskusem, potrzebujemy Jaaropgave lub Jaaropgaaf, czyli kartę podatkową, jaką powinien dostarczyć nam pracodawca najpóźniej do końca marca za poprzedni rok podatkowy. Możliwe jest także rozliczenie na podstawie ostatniego odcinka wypłaty w roku podatkowym (Salaris), jednak zaleca się rozliczenie podatku z Holandii na podstawie karty podatkowej. Będziemy potrzebować także dokumentu, potwierdzającego uzyskanie przychodów w Polsce – formularz UE/WE musi zostać podstemplowany w polskim urzędzie skarbowym po złożeniu PIT-36 z załącznikiem ZG. Potrzebna będzie również kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdzenie rachunku bankowego, zawierające SWIFT i IBAN. Jeśli chcemy skorzystać z prawa rozliczenia się z małżonkiem, przedstawić należy również przysięgłe tłumaczenie zaświadczenia o wspólnym meldunku oraz o dochodzie partnera fiskalnego.

Zwrot podatku z Holandii – jaka ulga podatkowa przysługuje rezydentom podatkowym?

Z roku na rok rozliczenie podatku z Holandii staje się coraz korzystniejsze. Jest to efektem zmieniających się ulg i progów podatkowych na korzyść podatnika. Obecnie w Holandii obowiązują dwa progi podatkowe:

  • do 68 508 € - próg podatkowy wynosi 37,35%
  • od 68 508 € - próg podatkowy wynosi 49,5%

W stosunku do ubiegłych lat obniżono zatem próg podatkowy dla zarabiających najwięcej, a także dla osób, które zarabiają od 20 385 €, co w praktyce oznacza, że zdecydowana większość pracowników może liczyć na większy zwrot podatku z Holandii.

W 2020 roku zwiększono także ogólną ulgę podatkową i wynosi ona obecnie maksymalnie 2711 €. Ogólna ulga podatkowa naliczana jest na podstawie dochodów oraz liczby przepracowanych dni – im więcej, tym korzystniejszy jest przelicznik. W 2020 roku zwiększono również pracowniczą ulgę podatkową, która pomniejsza kwotę podatku dochodowego, tym samym zwiększając przychody. Informację o pracowniczej uldze podatkowej znajdziemy w karcie podatkowej.

Zwrot podatku z Holandii – jakie dodatki przysługują rezydentom podatkowym?

Rezydenci podatkowi mogą liczyć nie tylko na ulgi, ale również na dodatki. Dodatek ubezpieczeniowy przysługuje wszystkim pełnoletnim osobom, których dochód w 2020 roku nie przekroczy  30 558 € i zależeć będzie od zarobków – im mniej zarobiliśmy, tym większy dodatek ubezpieczeniowy nam się należy.

W Holandii funkcjonuje również rozłąkowe, czyli możliwość rozliczenia się z partnerem fiskalnym. Może być nim współmałżonek, partner czy rodzeństwo. Aby przysługiwało nam rozłąkowe, jedna osoba musi mieć status rezydenta podatkowego w Holandii, a druga nie może pracować ani pobierać żadnych świadczeń w Holandii. Ponadto partnerzy fiskalni muszą być zameldowani pod tym samym adresem co najmniej przez pół roku, a dochód partnera nie może przekraczać 6 tysięcy €. Musimy również wykazać się dochodem wypracowanym w Holandii w wysokości co najmniej 10 tysięcy €. Jako rezydenci podatkowi musimy posiadać BSN, odpowiednik numeru sofi, a jeśli nasz partner podatkowy nie posiada BSN, musi wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie. Dodatkowo osoby pracujące w Holandii z niższymi dochodami mogą liczyć na ulgę na dziecko do 12. roku życia.

Aby poprawnie wywiązać się z obowiązku rozliczenia podatku z Holandii, warto skorzystać z naszych usług. Dopilnujemy, by w holenderskim urzędzie skarbowym złożony został wymagany komplet dokumentów, pamiętając, o wszystkich przysługujących ulgach i dodatkach. Rozliczając się do końca marca za ubiegły rok podatkowy, możesz liczyć na zwrot podatku z Holandii już w czerwcu. Należy jednak pamiętać, że urzędy skarbowe w Holandii mają prawo oddać zwrot podatku z Holandii w terminie nawet do 3 lat. Dlatego warto jak najszybciej złożyć deklarację podatkową wraz z wymaganymi dokumentami. Powierz nam rozliczenie się z holenderskim fiskusem i uzyskaj zwrot podatku z Holandii najszybciej, jak to możliwe.

O nas

Witamy na stronie BFA Poland sp. z.o.o.
Oferujemy szybkie i profesjonalne rozliczenie podatku z zagranicy.

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz