Podatek niemiecki

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, należy pobrać ankietę osobową.
Ankietę należy poprawnie wypełnić, podpisać i zeskanować. Następnie przesłać ją na nasz adres e-mail: info@bfapoland.eu lub załączyć ją poniżej.

Wpisz swoje imię i nazwisko
Wpisz swój poprawny adres e-mail
Wpisz swój nr telefonu kontaktowego
Proszę wybrać usługę
Nieprawidłowe dane

Zwrot podatku z Niemiec – rozliczenie podatku z Niemiec

Rozliczenie podatku z Niemiec to dla wielu osób szansa na uzyskanie zwrotu podatku, który może sięgać nawet do kilku tysięcy złotych. Chociaż nie każdy, kto pracuje w Niemczech, ma obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym, wiele osób korzysta z takiej możliwości. Dowiedz się, jak się rozliczyć z podatku z Niemiec – jakie dokumenty są potrzebne, do kiedy można się rozliczyć i kiedy można liczyć na zwrot podatku z Niemiec?

Obowiązkowe rozliczenie podatku z Niemiec

Niemieckie prawo nie nakłada obowiązku rozliczenia się z niemieckim fiskusem na każdego, kto pracował w Niemczech w danym roku podatkowym. Obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec dotyczy:

 • osób, które mają nadany Steuernummer (numer identyfikacji podatkowej)
 • osób z trzecią lub szóstą klasą podatkową
 • osób, które prowadziły w Niemczech działalność gospodarczą (Gewerbe)
 • osób, które pracowały dla więcej niż jednego pracodawcy
 • osób, które pobierają świadczenia lub korzystają z ulg w Niemczech
 • osób, które zostały wezwane do rozliczenia z podatku przez niemiecki urząd skarbowy
 • osób, które mają status bezrobotnego i pobierały świadczenia powyżej 410 € miesięcznie
 • osób, które uzyskiwały nieopodatkowany dochód powyżej 410€, np. z tytułu najmu czy dzierżawy
 • osób, które w danym roku podatkowym zmieniły stan cywilny

Prawo do rozliczenia się z podatku w Niemczech ma każdy, kto pracował w Niemczech w danym roku podatkowym. W zależności od tego, jak długo przebywałeś na terenie Niemiec, przysługuje Ci prawo do ograniczonego lub nieograniczonego rozliczenia podatku.

Ograniczone i nieograniczone rozliczenie podatku z Niemiec

Ograniczone rozliczenie podatku z Niemiec jest możliwe wówczas, gdy w Niemczech przebywałeś mniej niż 183. Niestety w tym przypadku nie przysługują Ci żadne ulgi, dlatego zwrot podatku z Niemiec będzie mniejszy ten, który uzyskują rezydenci podatkowi w Niemczech.

Rezydentami podatkowymi w Niemczech są osoby, które przebywały na terenie Niemiec nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni. Okres ten nie musi jednak zawierać się w jednym roku podatkowym. Mają oni prawo do nieograniczonego rozliczenia się z podatku w Niemczech, a tym samym do skorzystania z ulg i świadczeń, które przysługują Niemcom. Posiadanie statusu rezydenta podatkowego wiąże się więc z szansą na większy zwrot podatku z Niemiec. Nie oznacza to jednak, że osobom bez statusu rezydenta podatkowego nie opłaca się rozliczać z niemieckim fiskusem – często jest to bardziej opłacalne od rozliczenia wyłącznie z urzędem skarbowym w Polsce.

Należy pamiętać, że ustawa chroniąca przed podwójnym opodatkowaniem wynagrodzenia chroni Cię przed pobieraniem podatków dochodowych przez dwa kraje za jeden rok podatkowy. Nie zwalnia Cię jednak z obowiązku rozliczenia się z polskim fiskusem. Oznacza to, że w Polsce, w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, będziesz musiał złożyć deklarację podatkową, jeśli jednak będziesz ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, PIT-36 składasz z załącznikiem ZG oraz wnioskiem o wydanie zaświadczenia UE/EOG, które będzie niezbędne, by rozliczyć się z podatku w Niemczech.

Zwrot podatku z Niemiec – dokumenty potrzebne do rozliczenia się z niemieckim fiskusem

Aby rozliczyć się z Finanzamt, czyli niemieckim urzędem skarbowym, potrzebować będziesz następujących dokumentów:

 • karty podatkowej od pracodawcy (Lohnsteuerbescheininug) lub dwa ostatnie w roku podatkowym odcinki z wypłat (Abrechnung)
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego UE/EOG, koniecznie podstemplowane
 • dokumenty, które poświadczą o poniesionych przez Ciebie kosztach – umowa najmu mieszkania, rachunki za media, bilety za dojazdy do pracy, bilety z dojazdów do Polski, rachunki za przebyte kursy zawodowe, zakup odzieży roboczej czy fachowej literatury

Dokumenty należy złożyć do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Ponadto w Niemczech istnieje możliwość rozliczenia się do 4 lat wstecz.

Zwrot podatku z Niemiec a ulgi i świadczenia

O wysokości zwrotu podatku z Niemiec decydować będzie nadpłacona przez pracodawcę kwota podatku, a także ulgi, z jakich skorzystasz. Rezydentom podatkowym przysługuje prawo do rozliczenia z małżonkiem (lub partnerem). Warto jednak zapytać doradcę, kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem się opłaca, a kiedy lepiej rozliczyć się osobno.

Wysokość zwrotu podatku z Niemiec będzie także zależeć od Twoich dochodów. Obecnie w Niemczech obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 9 408 € (19 488 € dla małżonków). Granicą pierwszego progu podatkowego jest dochód od 9 774 €, który opodatkowany jest 14% podatkiem dochodowym. Drugi próg podatkowy zaczyna się od 57 919 € (42%).

Rezydentom podatkowym przysługuje także świadczenie na dzieci (Kindergeld) – 219 € na pierwsze dziecko, 225 € na drugie dziecko oraz 250 € na trzecie dziecko. Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek – nie jest to ulga uwzględniania przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Osoby, które tracą prawo do zasiłku na dziecko, muszą pamiętać, by poinformować o tym urząd, korzystając z odpowiedniego wniosku – za brak takiej informacji grożą wysokie kary.

Jeśli chcesz sprawnie rozliczyć się z niemieckim urzędem skarbowym, nie wiesz, jakie ulgi i świadczenia Ci przysługują lub nie wiesz, jakie dokumenty należy złożyć, by ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, skontaktuj się z nami – wyjaśnimy, jakie dokumenty będą potrzebne, byśmy mogli za Ciebie złożyć deklarację podatkową w Finanzamt.

O nas

Witamy na stronie BFA Poland sp. z.o.o.
Oferujemy szybkie i profesjonalne rozliczenie podatku z zagranicy.

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz