500+ na pierwsze dziecko a świadczenia rodzinne z Holandii

1 lipca 2019 weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniu wychowawczym 500+, która umożliwia uzyskanie świadczenia na pierwsze dziecko bez progu dochodowego. Zgodnie z tą nowelizacją prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia, niezależnie od dochodów przypadających na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Prawo do świadczenia w przypadku rodzica/ rodziców pracujących za granicą ustalane są zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji zabezpieczenia społecznego przez urząd ze strony polskiej, często przy współpracy z zagranicznym odpowiednikiem, wszelkie pytania o prawo do świadczeń należy kierować do ROPS bądź MOPS.
By starać się o 500 + na pierwsze dziecko, konieczne jest złożenie wniosku w gminie.

Co oznaczają zmiany w 500+ dla osób pobierających zasiłek rodzinny z Holandii?

Może to niestety skutkować tym, ze Sociale Verzekeringsbank( SVB) przestanie takim osobom wypłacać holenderskie świadczenie rodzinne, ponieważ zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, każdemu kto ma prawo do świadczenia 500 + z zagranicznych urzędów socjalnych przysługiwać będzie tylko dodatek dyferencyjny, czyli różnica w wysokości świadczeń.

Nie oznacza to jednak, że wnioskowanie/ pobieranie świadczeń rodzinnych z Holandii przestanie być opłacalne.

Należy pamiętać, że w zakres holenderskich świadczeń rodzinnych wchodzi nie tylko Kinderbijslag( zasiłek rodzinny), ale jest również Kindgebonden Budget( dodatek na dziecko), o który to wnioskuje się do Belastingdienst ? czyli do holenderskiego urzędu skarbowego. Ważne jest przy tym by mieć na uwadze, że prawo do Kindgebonden Budget mają jedynie osoby, które mają prawo do holenderskiego zasiłku rodzinnego, prawo to jest przy tym nadal utrzymane nawet wtedy gdy np. z racji 500+ kwoty holenderskiego zasiłku rodzinnego są wyzerowane. W praktyce oznacza to, że należy złożyć wniosek/ dokumenty do zasiłku rodzinnego z Holandii, mimo iż nie otrzymamy wypłaty tego świadczenia, ale za to będziemy mieli nadal prawo do Kindgebonden Budget- dodatku na dziecko.

Wszystkie osoby, które mają przyznany Kindgebonden Budget- dodatek na dziecko i którym do tej pory świadczenie to wypłacał Belastingdienst, przestaną od nich otrzymywać comiesięczne transze, gdyż wypłatę tego dodatku u każdej osoby posiadającej prawo do świadczeń rodzinnych spoza Holandii przejmuje SVB, co finalnie spowoduje, że łączna kwota zasiłku rodzinnego i dodatku na dziecko z Holandii, może przewyższyć samą kwotę świadczenia wychowawczego 500 +, a co za tym idzie nabędzie się prawo do dodatku dyferencyjnego, czyli wyrównania różnicy świadczeń ze strony holenderskiej.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa konkretne przykłady

Przykład 1
Rodzina z dwójką dzieci w wieku 7 i 13 lat
Ojciec pracuje w Holandii i zarabia 20 000 euro rocznie brutto.
Matka pracuje w Polsce i osiąga przychody rzędu 26 000 zł czyli 6103,28 euro rocznie brutto.

Należna kwota zasiłku rodzinnego z Holandii: 575 euro na dwójkę dzieci kwartalnie
Kwota dodatku na dziecko: 170 euro miesiecznie / czyli 510 euro na dwójkę dzieci kwartalnie
Świadczenie 500 +: 3 000zł kwartalnie czyli 704,22euro kwartalnie

Różnica w wysokości świadczeń, która będzie wypłacana przez stronę holenderską: 380,78 euro kwartalnie co rocznie daje 1523,12 euro czyli 6488 zł!

Przykład 2
Samotna matka mająca prawo do zasiłku rodzinnego , ponieważ ojciec dziecka pracuje w Holandii, zarabiająca w Polsce 35 000 zł brutto rocznie czyli 8 215,96 euro rocznie.Dziecko w wieku 4 lat.

Należna kwota zasiłku rodzinnego z Holandii: 217 euro kwartalnie
Kwota dodatku na dziecko: 358euro miesięcznie czyli 1074 euro kwartalnie
Świadczenie 500 +: 1 500 zl czyli 352,11 euro
Różnica w wysokości świadczeń, która będzie wypłacana przez stronę holenderską: 938,89 euro kwartalnie, co daje rocznie 3755,56 euro czyli 15 998 zł!

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego są naprawdę wysokie!

Przykład 3
Rodzina z jednym dzieckiem w wieku 5 lat
Ojciec pracuje w Holandii i zarabia 35 000 euro brutto rocznie.
Matka pracująca w Polsce i zarabiająca 23 000 zł brutto rocznie czyli 5399,06 euro rocznie.

Należna kwota zasiłku rodzinnego z Holandii: 217 euro kwartalnie
Kwota dodatku na dziecko: 0 euro.
Świadczenie 500 +: 1 500 zl czyli 352,11 euro
Różnica w wysokości świadczeń, która będzie wypłacana przez stronę holenderską: 0 euro.

Jak widać na ostatnim przykładzie , może się jednak zdarzyć, że SVB nie wypłaci już nic. Sytuacje takie mogą mieć miejsce zwłaszcza w przypadku rodzin z jednym dzieckiem poniżej 12 lat, gdy rodzic przebywający w Polsce jest aktywny zawodowo, a drugi rodzic ma wysokie przychody z Holandii.

Podsumowując, nie rezygnujmy pochopnie z holenderskich świadczeń rodzinnych, ponieważ jak można zobaczyć otrzymywanie świadczeń rodzinnych z Holandii jest nadal w większości przypadków możliwe i opłacalne.

Ważne jest natomiast, by zawsze złożyć wniosek o 500 + w Polsce, tak by jeśli będzie prawo do świadczenia w Polsce, nie przepadły Państwu te pieniądze , ponadto SVB opracowując dokumenty będzie wymagał decyzji przyznającej bądź odmownej prawa do 500+.

Pozdrawiamy serdecznie

 

BFA Poland Sp. z o. o.
KRS 0000398276, zarejestrowana w X Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Gliwicach
REGON: 240718059 NIP: PL6312535292


NASZE BIURA:

OPOLE
ul. Kołłątaja 11/31
45-064 Opole
opole@bfapoland.eu
+48 793 081 025
+48 77 547 29 56

GLIWICE
ul. Zwycięstwa 14/16
44-100 Gliwice
gliwice@bfapoland.eu
+48 32 332 64 72
+48 608 580 610

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie na Twoim urządzeniu.