Rozliczanie się z Belastingdienst – niezbędne informacje

System podatkowy w Holandii znacząco różni się od systemu podatkowego w Polsce. Osoby legalnie pracujące w Holandii mogą ubiegać się o zwrot podatku. Chętnie pomożemy przejść przez procedurę wszystkim osobom zainteresowanym holenderskim rozliczeniem podatkowym. Dowiedz się, jak rozliczyć się z Belastingdienst, czyli holenderskim urzędem skarbowym oraz jak uzyskać zwrot podatku i jakie ulgi przysługują Polakom pracującym w Holandii.

Rozliczenie dochodów w Holandii

Wszyscy pracodawcy holenderscy mają obowiązek odprowadzać podatek dochodowy od każdego pracownika. Jeśli przewidywana dopłata do urzędu skarbowego przekracza kwotę 45 euro lub gdy oczekiwana kwota zwrotu podatku jest większa niż 14 euro, pracownik ma obowiązek rozliczyć się z holenderskim urzędem podatkowym – Belastingdienst. Osoby zameldowane w Holandii mają czas na złożenie deklaracji do 1 maja, z kolei osoby niezameldowane w Holandii mogą to zrobić do 1 lipca.

Zwrot podatku z Holandii – potrzebne dokumenty do rozliczenia się w Holandii

Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym w Holandii, konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

  • Jaaropgaf – karta podatkowa, którą dostarcza pracodawca
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • formularz UE/WE – formularz wystawia odpowiedni Urząd Skarbowy w Polsce na podstawie wypełnionej deklaracji PIT36 z załącznikiem ZG
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego

Osoby, które w danym roku podatkowym nie wypracowały żadnego dochodu w Polsce również mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w Polsce, składając oświadczenie o wszystkich dochodach uzyskanych w innych państwach. Na podstawie formularza UE/WE określany jest status rezydencji w Holandii. Jeśli w Holandii osiągnęliśmy co najmniej 90% naszych dochodów, kwalifikujemy się do większej ulgi, a tym samym do wyższego zwrotu podatku. Algemene Heffingskorting jest powszechną ulgą, z jakiej korzystają Polacy rozliczający się w Holandii.

Zwrot podatku z Holandii – ulgi podatkowe w Holandii

Oprócz wcześniej wspomnianej ulgi Algemene Heffingskorting, możemy od podatku dochodowego odliczyć również ulgę na dziecko czy ulgę rozłąkową, która przysługuje wówczas, gdy jeden z małżonków nie pracuje w Holandii, a partnerzy pozostają w związku małżeńskim od co najmniej 6 miesięcy. Ponadto małżonkowie lub partnerzy mieszkający i pracujący w Holandii mogą wspólnie rozliczać się z holenderskim urzędzie podatkowym. Korzystając z przysługujących ulg, odzyskujemy znaczną część podatku dochodowego. Trzeba jednak pamiętać, że muszą zostać spełnione określone warunki, aby otrzymać większy zwrot podatku.

Przepisy prawa dają holenderskim urzędom aż 3 lata na rozpatrzenie wniosków i przyznanie zwrotów. W praktyce podatnicy zwrot otrzymują najczęściej w okresie od 3 do 6 miesięcy, jednak czas ten uzależniony jest od poprawnie złożonego wniosku. Ponadto rozliczenie podatku z Holandii możliwe jest do 5 lat wstecz, chociaż my zachęcamy do rozliczania się z podatku dochodowego na bieżąco. Skorzystaj z naszych usług – pomożemy Ci sprawnie uzyskać zwrot podatku z Holandii wraz ze wszystkimi przysługującymi ulgami.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie na Twoim urządzeniu.