Ulga abolicyjna – czym jest, kogo dotyczy i jak ulga abolicyjna zmienia się od 2021 roku?

Część Polaków pracujących za granicą, rozliczając się z podatku dochodowego, korzysta z ulgi abolicyjnej. Ulga abolicyjna pozwoliła zrównać wysokość podatku dochodowego dla wszystkich osób, które pracują zarówno w Polsce, jak i za granicą – bez względu na obowiązujące między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu. Dowiedz się, jakie metody stosuje się przy rozliczaniu podatku dochodowego, czym jest ulga abolicyjna oraz jakie zmiany w uldze abolicyjnej zostały wprowadzone w 2021 roku.

Metody unikania podwójnego opodatkowania a ulga abolicyjna

Aby osoby pracujące zarówno w Polsce, jak i za granicą, nie podlegały podwójnemu opodatkowaniu dochodów, stosuje się jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania – wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego.  Pierwsza opiera się o umowę z niektórymi państwami, np. z Niemcami, która zwalnia Polaków pracujących w tych krajach z podwójnego opodatkowania dochodów. W przypadku drugiej stosowana jest ulga abolicyjna, dzięki której Polacy pracujący za granicą unikają podwójnego opodatkowania, mimo braku umowy Polski z państwem, w którym pracują.

Opodatkowanie dochodu za granicą – metoda wyłączenia z progresją

Główną zasadą tej metody jest wyłączenie dochodów zza granicy z podstawy opodatkowanej w Polsce. Co prawda dochód zza granicy brany jest pod uwagę, jednakże wyłącznie w celu ustalenia progu podatkowego, jaki pracownik osiągnął w Polsce. Suma dochodów z Polski i zza granicy służy wyliczeniu stopy procentowej (17% lub 32%), której podlega wyłącznie dochód uzyskany w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją obowiązuje między innymi osób, które pracowały w Niemczech – rozliczenie podatku z Niemiec metodą wyłączenia z progresją jest korzystniejsze niż drugą metodą unikania podwójnego opodatkowania.

Metoda proporcjonalnego odliczenia i ulga abolicyjna

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na zsumowaniu wszystkich dochodów – zza granicy i z Polski. Jednocześnie istnieje możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą, jednak wyłącznie z uwzględnieniem limitu podatku, jaki przypada na dochód osiągnięty za granicą. Metoda proporcjonalnego odliczenia jest mniej korzystna od metody wyłączenia z progresją.

Aby wysokość podatku dochodowego była taka sama dla wszystkich, wprowadzono ulgę abolicyjną. Ulga abolicyjna niweluje różnicę w wysokości podatku dochodowego, która wystąpiłaby po obliczeniu podatku metodą proporcjonalnego odliczenia.

Kogo obowiązuje ulga abolicyjna?

Z ulgi abolicyjnej mogą korzystać osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, o ile Polski i danego państwa nie obowiązuje umowa o zwalczaniu podwójnego opodatkowania dochodu. Z ulgi abolicyjnej korzystają więc między innymi osoby, które pracują w Holandii, Belgii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Irlandii.

Ulga abolicyjna – zmiany w uldze abolicyjnej od 2021 roku

W 2021 roku weszły zmiany, dotyczące ulgi abolicyjnej. Od tego roku obowiązuje limit w wysokości 1360 zł – korzystając z ulgi abolicyjnej można odliczyć nie więcej niż 1360 zł. W praktyce oznacza to, że osoby, które korzystają z ulgi abolicyjnej, mogą być stratne w stosunku do osób, które rozliczają się metodą odliczenia z progresją. Niekorzystne zmiany w uldze abolicyjnej dotyczą jednak mniej niż 10% osób pracujących za granicą. Zdecydowana większość osób (powyżej 90%) osiągała dochody za granicą, od których odprowadzony podatek, pokrywał podatek należny w Polsce. Osoby, których dochody zza granicy stanowiły zdecydowaną większość dochodów w roku podatkowym, osoby, które pracowały wyłącznie za granicą oraz osoby pracujące w Niemczech nie odczują różnicy, mimo wprowadzonych zmian w uldze abolicyjnej. Nie odczują jej również osoby, które osiągają dochód z tytułu wykonywanych usług lub świadczonej pracy na terytoriach państw znajdujących się poza lądem.

Należy pamiętać, że zmiany w uldze abolicyjnej obowiązują od 2021 roku, który rozliczać będziemy w 2022 roku. Rozliczając podatek z Holandii czy Austrii za 2020 rok, limit kwoty w wysokości 1360 zł przy korzystaniu z ulgi abolicyjnej nie obowiązuje. Jeśli nie jesteś pewny, czy możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej lub potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku zza granicy, skorzystaj z naszych usług! Gwarantujemy sprawne rozliczenie podatku, pomożemy uzyskać możliwie największy zwrot podatku i złożymy za Ciebie deklarację podatkową w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie na Twoim urządzeniu.